Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


Kort verblijf


In het kader van de Benelux-samenwerking neemt de Nederlandse Ambassade in Sarajevo kortetermijnvisumaanvragen (dit wil zeggen met een maximale verblijfsduur van 90 dagen, bijvoorbeeld voor toeristische of zakelijke doeleinden) voor België in behandeling. Op hun website vindt u alle nuttige informatie.

 
Lang verblijf


Voor andere vragen of aanvragen van visa voor langer verblijf, werkvergunningen, verblijfsvergunning, algemene informatie dient men zich te wenden tot de Belgische Ambassade in Zagreb