Diplomatiek Bureau van België in Bosnië en Herzegovina
Home Op reis in Bosnië en Herzegovina

Op reis in Bosnië en Herzegovina

Reisadvies

Het reisadvies voor Bosnië en Herzegovina kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood in Bosnië en Herzegovina

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen het Diplomatiek Bureau in Sarajevo bereiken op het noodnummer +387 (0)61 491 310.

In geval van diefstal of verlies van een Belgisch reisdocument, en indien u niet beschikt over een ander identiteitsdocument dat u toelaat om uw reis verder te zetten, kan men terecht bij de Nederlandse Ambassade. De te volgen stappen zijn dan:

  1. Bellen naar DOCSTOP op het nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123 indien het 00800-nummer niet bereikbaar is) om het verloren of gestolen reisdocument te blokkeren. DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar.
  2. In geval van diefstal aangifte doen bij het plaatselijk politiekantoor dat een attest van diefstal aflevert. Dat attest  is noodzakelijk voor het verkrijgen van een Emergency Travel Document.
  3. De Ambassade van Nederland in Sarajevo contacteren op +387 33 562 600 of SAR-CA@minbuza.nl om een afspraak te maken voor de aanvraag van een Emergency Travel Document. Daarmee kan men terug naar België of een ander EU-land waar men woont. De aanvrager dient voor de aanvraag voor te leggen wat volgt: twee identiteitsfoto's, een attest van diefstal (in voorkomend geval), 100 BAM (cash of kaart). De Nederlandse Ambassade verstrekt het document slechts na goedkeuring van de Belgische Ambassade in Zagreb. Het document is vijftien dagen geldig.